Taalniveaus

l

Beschrijving Taalniveaus

Het lesprogramma wordt op verschillende niveaus gegeven. Het accent van de conversatie groepstrainingen ligt op de spreekvaardigheid, maar het programma wordt aangevuld met de specifieke wensen van de cursist (in geval van een privétraining of van een minigroep bij bedrijven).
De groepscursussen en andere privétrainingen werken volgens de niveaubepaling van de Raad van Europa, de zogeheten Common European Framework of Reference for Languages, Strasbourg, 2001.
Voor elk niveau moet men rekenen op ongeveer 30 lesuren. Om een idee te geven van de zelfstudie geven wij ook hier een gemiddelde aan. Wat het uiteindelijke niveau bepaalt is de inzet van de cursist!
De cursist bepaalt ook het leerritme! De juiste formule om een taal te leren?

Genoeg zelfstudie + Goede inzet (naar de les komen) = Succes!

Niveau 0 (beginners)

 • Opbouw van de basisgrammatica en woordenschat;
 • Uitspraak, conversatie op “overlevingsniveau”;
 • Basisspelling, eenvoudige notities schrijven;
 • Eenvoudige teksten kunnen lezen; eenvoudige boodschappen kunnen verstaan; eenvoudige gesprekken met meestal 1 persoon kunnen voeren;
 • Informatie over land en cultuur (in geval van bedrijven: zaken doen met het doelland).

Eindniveau: A1
Zelfstudie-uren: minimaal 40.

Niveau 1 - Gelijk aan A1

 • Uitbreiden van de basisgrammatica (verleden tijden);
 • Uitbreiden van de woordenschat;
 • Schrijfvaardigheid verder behandelen; de krantenkoppen kunnen lezen en algemene informatieve teksten;
 • Spreekvaardigheid: in staat zijn meer informatie over jezelf en je omgeving te verstrekken; een eenvoudig gesprek met 1 of 2 personen tegelijkertijd kunnen voeren;
 • Cultuur en Taal komen altijd samen.

Eindniveau: A2
Zelfstudie-uren: minimaal 40.

Niveau 2 - Gelijk aan A2

 • Grammatica en woordenschat worden op een hoger niveau gebracht;
 • Spreken en begrijpen gaan nu makkelijker; u hebt de taal “in handen”; telefoneren, gesprekken voeren in een groep; uitgebreid over jezelf kunnen vertellen;
 • Schrijfvaardigheid: opstelletjes, kleine rapporten, betere mails, een eenvoudige (commerciële) brief schrijven;

Eindniveau: B1
Zelfstudie-uren: minimaal 40

Niveau 3 - Gelijk aan B1

 • Grammatica en woordenschat worden op weer een hoger niveau gebracht, waardoor u in staat bent om;
 • Uitgebreid te verstaan, inclusief radio en TV; u bent vlotter met praten, u hoeft “minder” vooraf te denken;
 • Boeken, kranten- en tijdschriftartikels over allerlei algemene thema’s en op uw werk gemakkelijk rapporten te lezen;

Eindniveau: B1.2
Zelfstudie-uren: minimaal 40

Niveau 4 - Gelijk aan B1.2

 • Grammatica wordt in grote lijnen afgerond; woordenschat wordt veel groter;
 • Conversatie is het hoofddoel, waardoor u de grammatica steeds beter kunt toepassen, d.w.z., u maakt goede zinnen over het heden, het verleden en de toekomst;
 • U begrijpt praktisch alles, ook begint u de nuances door te hebben en de verschillende accenten van de natives te onderscheiden;
 • Het schrijven van verschillende soorten teksten, een uitgebreid rapport, een brief, een verhaal.

Eindniveau: B2
Zelfstudie-uren: minimaal 40

Niveau 5 - Gelijk aan B2

 • Veel werk en studie-uren zijn hieraan voorafgegaan. Dit is natuurlijk  moeilijk te halen maar dan ook om te behouden. Als men niets doet, zal het niveau snel verslechteren en teruggaan naar een B1+;
 • Het bestaat altijd de mogelijkheid om te blijven oefenen d.m.v. conversatielessen te volgen en regelmatig grammaticale structuren en woordenschat te herhalen;
 • Op deze manier zult u het plezier (blijven) beleven om met de doeltaal bezig te zijn: u kunt gemakkelijk met de mensen communiceren, vriendschappen aangaan en behouden, zakenrelaties verrassen, kortom, zélf beleven dat taalkennis werkelijk deuren voor u op alle niveaus opent!

Eindniveau: B2.2
Zelfstudie-uren: minimaal 40