Sworn Translations

Beëdigde vertalingen zijn gemaakt door een beëdigde vertaler.
Beëdigde vertalers leggen een professionele eed af voor een rechtbank en zijn ingeschreven in het Register van Beëdigde Tolken en Vertalers in Den Bosch. Hierdoor is hij of zij bevoegd om bepaalde officiële documenten te vertalen.

Documenten die beëdigd moeten worden:

  • trouwakten
  • testamenten
  • getuigschriften
  • diploma’s
  • adoptiepapieren
  • notariële akten
  • medische rapporten
  • paspoorten
  • statuten
  • alimentatiedocumenten

Het vertaalde document dient voorzien te zijn van een verklaring met handtekening en stempel. In deze verklaring geeft de vertaler aan dat alles correct en volledig is. De vertaler waarmerkt de vertaling door deze onlosmakelijk te bevestigen aan het originele document om fraude te voorkomen.

Een beëdigde vertaler is een specialist. Je vertaalt immer officiële documenten volgens een procedure. Veel mensen denken dat je pas goed bent als je beëdigd bent, maar dit is niet juist. Een vertaler die in medische terminologie of landbouw gespecialiseerd is, wordt ook als specialist gezien.

Kortom, vertalen omvat een enorme wereld van specialisten.
Taal 4U werkt enkel met gespecialiseerde en bekwame vertalers die kwaliteit hoog in het vaandel hebben.

Offerte aanvragen?

Neem contact op :

Tel.0162-522283
Mail : mvermaat@taal4utaaltrainingen.nl

Enkel tijdens kantooruren.